Reklamlar

Bir yerden bir yere gidebilmek için alacağı uçak bileti..

Bugünkü dünyanın küresel kuruluşları olan BM, Dünya Bankası, IMF, AB, NATO gibi teşkilatların hepsi, insanlığın ifsadı için çalışmaktadır. Bunların yerine, hakkı ve hakkaniyeti üstün tutan, ifsada değil ıslaha çalışan kuruluşlar ikame edilmedikçe dünya huzur bulamaz. Dünya, Hak çerçevesinde bâtılın egemenliğinden kurtarılıp yeniden tanzim edilmedikten ve “Yeni Bir Dünya” olarak gerçekleştirilmedikten sonra insanlık kurtulamaz. Dünyanın her yerinde, havayolu şirketleri bilet ücretinin takriben yüzde 9’unu IATA’ya vermek zorundadır.
Yoksa bir yerden bir yere gidilemez. Uçağın herhangi bir havaalanına inmesi dahi mümkün olamaz. IATA ise her ne kadar zahiren uluslararası bir kuruluş gibi görünse de, genellikle bütün uluslararası kuruluşlarda olduğu gibi, dünyayı kontrol eden küresel gücün kontrolündedir ve bu yüzde 9’luk pay, karmaşık yollarla onlara gider.
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Cuma günü neden önemlidir?