Reklamlar

İSRAİL'DE MECELLE, TÜRKİYE'DE İSVİÇRE KANUNU

Ancak İsrail'de aynî haklar kanununun pek çok hükümleri de Mecelle’den alınmıştır. Bugün Kıbrıs, İsrail ve Ürdün'ün Medenî Kanunları'nın esası Mecelle'dir. Mecelle bütün dünyada saygı görmüştür. Hükümleri arasında tezada rastlanmaz. Kolay anlaşılan parlak bir üslûbu vardır. Maddeleri son derece veciz ve açıktır. Her kitabın evveline o mevzuya ait tabirlerin konması, her maddede de misallerin verilmesi hükümleri anlamayı ve tatbikatını kolaylaştırmıştır.
Reklamlar
18 Ekim 2017
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Türkler ne zaman ve nasıl Müslüman oldular