Reklamlar

İSRAİL'DE MECELLE, TÜRKİYE'DE İSVİÇRE KANUNU

Ahmed Cevdet Paşa, Mecelle'nin hazırlanmasındaöncülük etmekle yalnız İslam hukukuna değil, dünya hukuk hayatına da büyük bir hizmette bulunmuş, hem kendi ismini hem de eserinin ismini ölümsüzleştirmiştir. Ahmed Cevdet Paşa şunu nakleder: "Mecelle'yi Roma Kanunnâmesiyle mukayese eden ve her ikisine de insan eseri nazarıyla bakan bir Avrupalı hukukçu şöyle demiştir. Âlemde ilmî cemiyet tarafından iki defa kanun yapıldı. [Roma Kanunnâmesi (Codex Justinianus) ve Mecelle] İkisi de Konstantiniyye'de gerçekleşti.
Reklamlar
18 Ekim 2017
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
CHP'LİLERİN DERSİM KATLİAMINDAN DOLAYI TOPLUMDAN SAKLADIĞI TARİHİ MEKTUPLAR VE GERÇEKLER