Padişahın kızı Sabihe Sultan ile evlenmek istemişti. Sabiha Sultan ona varmamış...

Mustafa Kemal Paşa, Sultan Mehmed Vahidüddin Han’ın yaveriyken Padişahın kızı Sabihe Sultan ile evlenmek istemişti. Sabiha Sultan ona varmamış, bilâhare son halife olan Abdülmecid Efendi’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi’ye varmıştı. Mim Kemal Paşa saraya Damadı Şehriyarî olsaydı acaba tarih nasıl olurdu?
Reklamlar