Ana Sayfa
14 Kasım 2017 ( 1091 izlenme )
Reklamlar

Yapılmakta olan,Türk'ler'e bir şey hissettirmeden bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır!

İstanbul Patriklerinden olan Gregorios, Sultan İkinci Mahmûd Han zamanında çıkan Rum İsyanının baş planlayıcısıydı. Bu suçundan 1821 ‘de Patrikhane kapısında İdam edildi. Patrik Gregorios'un Rus Çan Aleksandra yazdığı mektup, târihî önemi hâiz olup, ibret verici olması bakımından mühimdir. Mektupta şöyle demekteydi.

- "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türk'ler, çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i nefis sahibidirler. Bu hasletleri de, dinlerine bağlılıklarından ve kadere rıza göstermelerinden, an'anelerinin kuvvetinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine itaat duygularından gelmektedir. Türk'ler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk ü idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar.

Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da an'anelerine olan merbutiyetten (bağlılıktan), ahlaklarının salâbetinden (kuvvetinden) gelmektedir. 


Türk'ler'de evvela itaat duygusunu kırmak ve manevî rabıtalarını (bağlarını) kesretmek (parçalamak), dinî metanetlerini zaafa uğratmak icap eder. Bunun da en kısa yolu, an'ânât-ı milliye ve mâneviyelerine uymayan haricî fikirler ve hareketlere onları alıştırmaktır.
Türk'ler, haricî muaveneti (dış yardımı) reddederler, haysiyet hisleri buna manidir. Velev ki, muvakkat bir zaman için zahirî kuvvet ve kudret verse de, Türk'ler'i harici muavenete alıştırmalıdır.

Maneviyatları sarsıldığı gün, Türk'ler'i kendilerinden şeklen çok kuvvetli, kalabalık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir.

Bu sebeple, Osmanlı Devleti'ni tasfiye için, mücerred olarak harp meydanındaki zaferler kâfi değildir. Ve hatta sadece bu yolda yürümek Türk'ler'in haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden, hakikatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir.

Yapılacak olan, Türk'ler'e bir şey hissettirmeden bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır!"

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yerli helikopter T625’in motor testi böyle görüntülendi Tarihin En İyi 10 Keskin Nişancısı Hakkında Bilgiler Şamil Tayyar’dan kritik uyarı: Bu yapılmazsa büyük yara alırız Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri FETÖ elebaşı Gülen'den