BEDELİ ÇANAKKALE’DE ÖDENECEKTİR!’ Tarihe geçen şanlı bir kalpazanlık hikâyesi

Çanakkale’deki birliğinin ihtiyacı olan kamyon lastiklerini karaborsadan bulan, ama parası olmayan yedek subay Mehmed Muzaffer Bey, akla gelmeyecek bir plan düşünür.

Osmanlı Devleti’nin son senelerinde uğradığı bâdireler ve içine düştüğü harb ateşi, elbette halkı da kavurmuştur. Askerlikten muaf veya tecilli olan niceleri, bu arada fakülte ve lise talebeleri askere alınmıştır. Hatta Cihan Harbi yıllarında, nice mektepler mezun vermemiştir. Çünki hiçbiri, cepheden geri dönmemiştir.

Reklamlar