Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar!

Yer : Ankara İstasyonu özel kalem binası Tarih : 10 Temmuz 1923 «10 Temmuz 1923 Ankara istasyonundaki kalemi mahsus(özel kalem) binasında Fırka nizamnamesini müzakereden(Parti tüzüğünü inceledikten) sonra, Gazi ile yalnız kalarak hasbihallere başlamıştık.
Reklamlar