Ana Sayfa
22 Kasım 2017 ( 1623 izlenme )
Reklamlar

Siyonizmi mutlaka tanımalısınız

Siyonizm nedir? Bu sorunun cevabını en iyi ve en doğru şekilde vermelisiniz. Siyonizm, dünya Yahudiliğinin siyasi koludur. 


İnsanlığın başına gelen bütün musibetlerin de kaynağıdır. Siyonizm kelimesinin mânâsı şudur: Siyonizm, bugün Filistin, Lübnan ve Lübnan karşısındaki “SahyonSiyon” dağına izafeten verilmiş bir isimdir. 

Siyon kelimesi muharref/tahrif edilmiş Tevrat’ta ve tefsirlerinde de geçtiğini, Yahudilerin de Tevrat’a sıkı sıkıya bağlı olduklarını hesaba katacak olursak Siyon kelimesinin veya dağının Yahudiler için büyük değer ifade ettiğini anlamış oluruz. Muharref Tevrat’ta geçen Siyon kelimesi Yahudileri Filistin’e bağlayan en büyük unsurlardan biridir. 

Siyonizmin, Siyonist siyasetinin ne olduğunu bilmek için Hz. Musa (AS)ile Firavun mücadelesine bakmak gerekmektedir. Milattan önce 12 yüzyıl geriye gitmek Firavun’un sarayında büyüyen Hz. Musa’yı, Kızıldeniz’de boğulan Firavun’u ve Arzı Mev’ud’a kavmini götürürken vefat eden Hz.Musa (AS)’yı düşünmek gerekiyor. Beni İsrail, yıllardır Mescidi Aksa’yı yıkıp yerine Saloman Mabedi’ni inşaa ederek burayı insanlığın Yahudiliğe tapan bir kıblesi yapmak istemektedir. Yahudiler bu gayeyi tahakkuk ettirmek yolundadır.

 Bu sapık fikir 5700 küsur senedir Yahudiliğin idealidir. Yahudiliğin bu idealini Havralarda hahamlar telkin ederken 1896 yılında Viyana’da yaşayan Yahudi Teodor Herzl’in yazdığı “Yahudi Devleti” isimli kitapta bu ideal dile getirilmiş böylece bahsi geçen kitap Siyonizm idealinin rehberi ve mukaddes kitabı haline getirilmiştir. 

Siyonizmin hedeflerini uydurma Tevrat’tan derlenmiş hurafelerden ibaret olan şu örneklere dikkat etmek lazım: “Siz Rabbin oğullarısınız. Cenaze için vücudunuzda yara açmayıp kaşlarınızın arasını almayınız. 

Zira sen Rabb’a mukaddes bir kavimsin. Ve Rabb yeryüzünde bulunan kavimlerin cümlesinden üstün kendine has kavim olmak üzere seni seçti.” (Tesniye: 41/1) “Evet, bütün krallar Yahudi’ye secde kılsınlar. Bütün milletler ona kulluk etsinler.” (Tesniye: 72/2) “Mısırlıları Mısırlılar aleyhine teşvik edeceğim.

Herkes kardeşiyle, komşusuyla, şehir diğer şehir ile, memleket diğer memleketle muharebe edecektir.” (İşaya: 19/2) “Size Rabb’ın kahinleri denecek, size Allah’ınızın hizmetçileri diyecekler. Milletlerin servetlerini yiyeceksiniz ve onların servetine malik olacaksınız.” (İşaya:61/56) Yahova İsrail’e vazife veriyor: “Sen benim harb topuzum ve harb aletimsin. Seninle, milletler kıracağım ve seninle hükümetler harap edeceğim.” (Yeremya: 51/19, 23) “Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır.

Yahudilerden gayrısı sadece bir hayvan ve hatta birer domuzdur.” (Telmut) “Bir şey çalmayınız. Hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır. Diğer milletlerin mal ve canları helâldir.” (Telmut) “Yahudi olmayan bir kadınla gayri meşru münasebetYahudi için günah değildir.” (Telmut) “İsrail’in kızı olmayan her kadın hayvandır.” (Telmut) İşte Siyonizm denen Yahudi’nin: a) Safsata “Tevrat”ı budur, b) Ahlâksızlığı budur, c) Hırçınlığı budur, d) İnsanlığa bakış açısı budur, e) Küfrün menşei olması budur, f) Vampirliği bundandır, g) Filistin’de akıttığı kan, sergilediği zulüm, ortaya koyduğu kin ve nefret çirkinliği bunlardan dolayıdır. Diliyoruz ki, Allah (CC) bu zâlim toplumun elini ve neslini biran evvel kurutsun.

 (Mevlüt Özcan, Milli Gazete, 20090115)

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İBB'de Semih Terzi rezaleti! MUSTAFA KEMAL'IN HAYATINDAKİ KADINLAR - 3-ÜNCÜ BÖLÜM..6.BÖLÜM'DEN OLUŞMAKTADIR. “FETÖ, İngiliz projesidir” UĞUR IŞILAKTAN HAYIRCILARI ÇILDIRTACAK ŞARKI İZLEMEYEN ÇOK ŞEY KAYBEDER PAYLAŞMAYAN KALMASIN