İsrail’in 2. Cumhurbaşkanı Atatürk’ün nereden yakını?

Taktım bu Türklüğe.. Şimdi bizim Kürtler, kendine bin yıllık bir tarih bulmaya çalışıyor.. Bir yanda Hz. İbrahim’in Türk olduğunu iddiaya varanlar, hatta yetinmeyip Hz. İbrahim’in 3 oğlundan Yafes’in Türklerin atası olduğunu iddia edenler, öte yandan Kürtlerin kendilerine daha eski bir kök arayışı.. Hiçbiri benden eski olamaz. Ben Adem aleyhisselamdan geliyorum.. Bütün peygamberler benim atam ve kardeşim :). Alın size bir tartışma daha Yahudilerin ecdadı aslında Türkler mi? M. Bay… bazı bilgi notları gönderdi geçen gün. Yahudilerin ecdadı aslında Türkler mi..? İngilizce bilenler şuraya bakabilirler: http://eelhaik.aravindachakravartilab.org/ArticlesPDFs/MissingLink2012.pdf
Birileri çıkıyor, “Ya Yahudiler Türkse” diye bir tez atıyor ortaya. Hadi çık işin içinden çıkabilirsen. Doğan’da çıkan Şlomo Sand’ın “Yahudi halkı nasıl icad edildi” adıyla çıkan bir kitap var.. Kurmaca tarihe bir Yahudi yazarın katkısı ilginç..

Yani sadece Türk görünen Yahudi sorunu yok, Yahudi görünen Türk sorunu da var (mış)! Hadi şimdi çık işin içinden çıkabilirsen..
Reklamlar