Reklamlar

Masonların gücü

1957 yılında, rahmetli Adnan Menderes, İstanbul'da bir imâr hareketine girişmiş, meydanları genişletmiş, yeni caddeler açmıştı. Genişletilmek istenen meydanlardan biri de Karaköy'dü. Burada bugünkü Tatlıcılar müessesesinin bulunduğu yerde iki katlı minyon, çinko kaplı kadîm bir câmî vardı. O yıkılıp yok edildi. Fakat, onun önünde, sâhil tarafındaki Ziraat Bankası yıkılamadı. Hattâ Ziraat Bankası'nı tâkiben, rıhtım istikâmetinde bir binâ yıkıldığı hâlde (şimdi yeniden yapıldı) Ziraat Bankası tek başına ve ortada uzun müddet sağı-solu boş olarak ortada kaldı.
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Siyonizmi mutlaka tanımalısınız