Reklamlar

Dünyayı yöneten küresel çete...

Gizli yönetim merkezi, diğer Yahudi örgütlerinde olduğu gibi İsrail’dedir. Bilderberg’i yönlendirenler, hahamlar ve 33. dereceden Masonlar arasından seçilir. Grubun Yahudilerden oluşan 25 yönetici kadrosu, dünya hâkimiyetini gerçekleştirmeye yönelik emirleri hahamlardan alır.  Bu emirler, dünyanın pek çok yerinde önemli kariyerlere sahip üyeler sayesinde kolaylıkla uygulamaya geçirilir. Bilderberg birçok kaynakta “Dünya’nın Efendileri” şeklinde tanımlanır. Bilderberg Grubu’nun geçmişine ilişkin çok fazla kaynak bulma imkânı yoktur. Başvuru kaynaklarında, kurulduğu yer, tarih ve toplantılara katılan bazı önemli şahısların isminin dışında bir bilgi bulmak mümkün değildir. Kurulduğundan bu yana Bilderberg toplantılarının tamamı basına ve kamuoyuna gizli yapılmış, burada konuşulanlar hakkında hiç kimse bilgi sahibi olamamıştır. Bu toplantılara katılanlar,
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Boşanmayı Düşünenlere Şeytan Nasıl Yaklaşır?