Reklamlar

O sözleri bir kez daha hatırlayalım..Bilmeyenlerde bu sayede öğrensinler

Atatürk Meclis kürsüsünde:Yıl 1937..“Bizim devlet idaresinde ki ana programımız CHP programıdır, bunun kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır, fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır, biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” M. Kemal Atatürk’ün Meclis’te yaptığı söz konusu konuşmasının Meclis tutanağı.
Kaynak:M. Kemal Atatürk TBMM Zabıt Ceridesi, cild 20, Içtima 1, 1.11.1937, sayfa 3. Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi”
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Adalet mülkün temelidir sözü Hz. Ömer'in