Osmanlı Devletini ingilizler fransızlar italyanlar yıkmadı...Osmanlı'yı kim yıktı?Cumhuriyet'i kim kurdu?

Devleti kurtarmak için toplanmış mecliste bunu yaptılar ve bu tarihten sonra osmanlı devleti tarihe karıştı. Arkasından 1.Meclis , lozana karşı direnen ,lozanı kabul etmek istemeyen , Mustafa kemale güveni kalmamış ,ismet inönüye paşaya kalmamış, Daha Sonraki CHP Cuntasına güveni kalmamış olduğundan dolayı Lozana karşı çok büyük bir direniş gösterdiler.
Reklamlar