Türklerin tarih boyunca yuttukları en büyük zoka

Tekin Alp takma adlı Moiz Kohen Yahudisinin uydurduğu Moizî milliyetçilik ve Türkçülük ideolojisi olmuştur.Dikkat buyurunuz, bendeniz Moizî ideolojiyi hedef ve konu alıyorum.Dini bütün milliyetçiler ve Türkçüler üzerlerine alınmasınlar.İstiklâl Mücadelesini İslâmî bayrak altında yapanlar,
Reklamlar